28 Марта 2019

Личность пиар специалиста - Особистість Піар - спеціаліста

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні технології в піар

ОСОБИСТІСТЬ ПІАР СПЕЦІАЛІСТА                                             

           «В Мире существует единственная непознаваемая тайна, и эта тайна - человек»

                 

            Тема чрезвычайно актуальна, потому что, человек, и в частности пиар - специалист, сверхсложное индивидуальное интегральное существо биологично-медицинского, психолого-генетического, социально-етносного и гендерно-сексуального типа. Не существует «юнисекс» людей, каждый человек уникален по своим более чем 4500 параметрам. Академик Казначев В.П. писал: «Все знания накопленные человечеством о неживой природе составляют - 95%, о живой природе - 4%, о человеке - 1%». Казначеев В.П. также заявлял, что «… наука о человеке, как о космическом явлении, стремящаяся познать вселенную, но не знающего самого себя» . Древние заявляли: «Познай самого себя  и ты познаешь весь мир» (Сократ); «Нет ничего более сложного, чем познание самого себя», «Вселенная находится внутри человека» (Фалес из Милета). «Мы знаем много, но наше не знание - море, а знание - капля. Знание сделает нас счастливыми. Уничтожая сознательную жизнь, мы лишимся надежды на лучшее. Только знание может открыть нам глаза, правильно оценить вселенную и указать ее прошедшее и будущее. Вселенная и жизнь - одно и тоже».

28 Марта 2019

Штучний інтелект в сфері піару- питання і відповіді

Опубликовал user-name В. Антонов

Штучний інтелект в "дії"

Штучний інтелект в сфері піару- питання і відповіді.

 

 

«Тільки особистість може творити особистість, тільки характером можна утворити характер»

(К. Ушинський)

«… нам говорят «безумец» и фантаст.

       Но, выйдя из зависимости грустной,

       с годами мозг мыслителя искуссный

       Мыслителя искусственно создаст».

                                               (Гете. Фауст)

«Разум вполне материален, его можно создать техническими средствами.  

28 Марта 2019

Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ ЗАКЛАДІВ відповідно до ліцензії  з напряму спеціальності 073 «Менеджмент» за програмою  «Реальність неможливого: школа без проблем» Згідно зі ст. 50 ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII: «Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством». Міжрегіональна Академія управління персоналом на базі кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом організовує набір слухачів на курси підвищення кваліфікації за програмою «Реальність неможливого: школа без проблем».
28 Марта 2019

Поздравляем с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени доктора философии в области государственного управления

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП
Коллектив кафедры профессионального образования и управления учебным заведением МАУП поздравляет методиста кафедры Якименко Надежду Николаевну с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени доктора философии в области государственного управления.Научный руководитель - Чаплай Ирина Витальевна, заведующая кафедрой профессионального образования и управления учебным заведением, канд. н. гос.упр., доц.Желаем успешного воплощения всех творческих и научных замыслов, сил в профессиональном росте и в будущих научных поисках!Крепкого здоровья, удачи, вдохновения и поддержки от семьи и коллег!...
27 Марта 2019

Гармонійна акме- особистість журналіста

Опубликовал user-name В. Антонов
Акме-Журналіст.pdf  Гармонійна Акме- Особистість Журналіста
 В Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" започатковано майстер-клас на тему: «Гармонійна Акме- Особистість Журналіста». Майстер-клас (лекції, семінари) організовано під керівництвом  доктора наук, професора, акме- викладача, академіка - Антонова Валерія Миколайовича.
 Досліджується проблема, що журналіст, це мозок, душа і дух нації; це «арій» душі і духу,  що справжній журналіст формується через - Самоосвіту та самовдосконалення, що  повинні завжди супроводжувати гарного журналіста. Наголошується, що:

Журналіст грамотно володіє мовою та має відчуття стилю, широкий кругозір та ерудованість.
Журналіст володіє знаннями з 270 наук про людину (Людинологія- людинознавство), що допомагають йому налагоджувати контакти з різними людьми.
Журналіст володіє іноземними мовами, що значно розширює сферу його можливо...
27 Марта 2019

Акмеологія мудрагельності журналіста

Опубликовал user-name В. Антонов

Журналіст це мозок націїАнтонов Журналистика.pdf

«Геніальні люди - формулюють проблему,           «Вік - живи - вік навчайся тому,

Талановиті - її досліджують,                               Як потрібно жити» (Луцій Анней Сенека)

Обдаровані - її вирішують,                                   «Життя - коротке, шлях мистецтва - довгий,  

 Непересічні - її реалізують.                                   Зручний випадок - скороминущий,

 Всі інші - її використовують».                             Досвід - оманливий, міркування - важкі»

27 Марта 2019

Бенчмаркинг: ориентируемся на эталоны в PR

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

Бенчмаркинг (benchmarking) - PR-технология, которая ориентирована на эталоны в отрасли.

Одно из самых распространенных определений бенчмаркинга предложено Сэмом Букхартом: 

Бенчмаркинг - стандарт совершенства или достижений, по сравнению с которым оцениваются соответствующие показатели.

На сегодняшний день в практике PR выделяют несколько видов бенчмаркинга.

Конкурентный бенчмаркинг - анализ успешности ведения бизнеса в компаниях-конкурентах на основе информации, которую они сами распространяют, а также информации от клиентов и компаний-подрядчиков. Для того чтобы определить основных конкурентов необходимо проанализировать информацию СМИ на предмет упоминаний о деятельности тех или иных компаний.

Функциональный бенчмаркинг предполагает сравнение отдельных функций и этапов бизнес-процессов. Речь может идти, например, о порядке проведения пресс-конференции, видах и технологий исследований в PR, порядке взаимодействия с клиентами или подрядчиками в PR-агентствах, порядке взаимодействия с PR-агентствами со стороны служб по связям с общественностью  компаний.

27 Марта 2019

26 марта 2019 года руководство кафедры профессионального образования и управления учебным заведением МАУП приняло участие в международном научном мероприятии Crossref LIVE Kyiv

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП

26 марта 2019 года руководство кафедры профессионального образования и управления учебным заведением МАУП приняло участие в международном научном мероприятии Crossref LIVE Kyiv, которое прошло в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» на базе Научно-технической библиотеки им. Г. И. Сикорского.

Организаторы мероприятия: Министерство образования и науки Украины, Всемирная ассоциация издательской цитируемости, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Издательская служба УРАН.

Докладчиками коммуникативного собрания были ученые, редакторы научных изданий, представители университетских издательств и библиотек, управленцы и администраторы широкого профиля, аспиранты, студенты, представители общественности.

Цель мероприятия - обсуждение лучших международных практик по издательству научных журналов.

27 Марта 2019

Украинский школьник изобрел бумагу из опавших листьев

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Житель села Сокирница Хустского района Закарпатской области Валентин Фречка взял золотую медаль на международном конкурсе Genius Olympiad в США. Он разработал новую технологию изготовления бумаги. Школьник придумал, как делать ее из опавших листьев.

«Мы научной деятельностью занимаемся с Валентином с седьмого класса, с 10-го мы начали усложнять темы, и уже на всеукраинский уровень он вышел с работой „Влияние электромагнитного излучения мобильного телефона на человека и биосферу. Это была первая победа, которая и вдохновила моего ученика. Он долго искал свою тему», — рассказала научный руководитель Валентина, школьный учитель экологии и химии Ольга Сабадош.

27 Марта 2019

Физик из России раскрыл секрет работы почти "комнатных" сверхпроводников

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Известный российский физик-теоретик Виктор Лахно нашел объяснение тому, почему некоторые недавно открытые высокотемпературные сверхпроводники сохраняют свои свойства при почти "комнатных" температурах. Его выкладки были опубликованы в журнале Physica C: Superconductivity and its applications.
Как объясняет ученый, за последние годы его коллеги-экспериментаторы открыли или создали несколько видов сверхпроводников, способных работать при очень высоких температурах. Сейчас она достигает всего минус 70 градусов Цельсия при нормальном давлении, и минус 13 градусов – при очень сильном сжатии материала. Это дает надежду на создание первых реальных "комнатных" сверхпроводящих материалов.
Их появление потребовало нового объяснения того, как таким структурам удается проводить ток без видимых потерь — сам факт того, что они существуют, никак не укладывается в рамки первой теории сверхпроводимости, сформулированной еще в конце 1950 годов.

Необычные свойства новых сверхпроводников, как пишет Лахно, могут объясняться тем, что они представляют собой изнутри не трехмерный, а своеобразный двумерный или даже одномерный материал. Он состоит из особых квазичастиц-поляронов, возникающих внутри него в результате движения электронов, и при этом он ведет себя как так называемый "конденсат Бозе-Эйнштейна".

25 Марта 2019

11 апреля состоится конференция «Актуальные проблемы модернизации негосударственного сектора образования в Украине в контексте мировых тенденций и национальной практики»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

11 апреля 2019 г. общественная научная организация «Всеукраинская Ассамблея докторов наук по государственному управлению» совместно с Межрегиональной Академией управления персоналом, Международной Кадровой Академией и Международным университетом «UISEK» (Республика Эквадор) проводит международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы модернизации негосударственного образования в Украине в контексте мировых тенденций и национальной практики », посвященную 30-летию основания МАУП.
Организатор мероприятия — Межрегиональная Академия управления персоналом.
Целью конференции есть проведение профессиональной научной дискуссии о наиболее актуальных задачах и проблемах модернизации сектора негосударственного образования в Украине и выработке практических рекомендаций.
Программа конференции здесь.
Приглашаем к участию.

24 Марта 2019

Акме- Біо- Генна психологія при підборі персоналу

Опубликовал user-name В. Антонов

Акмеологія в житті людиниВ. Антонов            

Визначення потенціалу Особи: майстер-клас

 

            В Українській Академії Акмеології (Київ, Україна) та в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» здійснюється інноваційна дослідницька робота з проблеми застосування авторської (керівник професор, академік – Антонов Валерій Миколайович) Smart- Bio- Geno- Technology (SBGT) з проблем тестування, діагностики, моніторингу та сканування людини з метою визначення потенціалу Особи і «підбору персоналу» (емпатійної команди) для креативно-успішної інноваційної фірми, організації, корпорації тощо.

Методика тестування та діагностики Особи базується  на концепції та принципах сумісності фахівців, які приймають участь у цьому. Це такі основні акме- фахівці. Педагог. Психолог. Парапсихолог. Біолог. Генетик. Медик. Біоритмолог. Хронолог. Медичний астролог. Етасолог. Кіберакмеолог: акмеолог, кібернетик, математик, аналітик, програміст, когнітолог, біхевіорист, синергетик, нейро-гено- інформатик тощо.

22 Марта 2019

Как блокчейн изменит подходы в работе PR-служб

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

В ближайшее время интерес аудитории к криптовалютам будет только усиливаться. По оценкам различных экспертов из Украины, России, Китая, Японии и США в следующие пять лет ожидается эмиссия криптовалюты и создание по крайней мере 50 новых криптовалют. Уже сегодня компании меняют свои подходы к использованию блокчейн и проводят часть сделок по системе «умных контрактов». Вместе со стратегическими изменениями в деятельности бизнеса должны меняться и подходы к Public Relations. СМИ, как и бизнес, будет уходить в блокчейн.

Это факт, который подтверждает в своей статье и профессор информационных систем в Pepperdine Graziadio Business School доктор Нельсон Гранадос. Постепенно средства массовой информации организуют обмен информацией с читательской аудиторией при помощи блокчейн. Будут создаваться мировые биржи контента и цифровой рекламы. Уже в 2018 году количество ICO проектов, которые направлены на создание площадок для обмена информацией, достигнет тридцати.

Что это значит для PR-служб?

Во-первых, изменятся принципы взаимодействия PR-служб со средствами массовой информации. Любые контакты будут осуществляться через систему блокчейн на различных информационных биржах. Огромную роль в построении отношений со СМИ будут играть мессенджеры и автоматизированные системы сбора и передачи контента. Также расширится география работы PR-служб. Если сейчас специалисты по связям с общественностью вынуждены вручную собирать контактные данные СМИ, связываться с ними по телефону или электронной почте, то в будущем процессы коммуникации будут организованы удаленно через специальные платформы, где будут представлены все СМИ мира. 

24 Октября 2018

Гениальность

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Кто такие гении и чем они отличаются от просто талантливых людей и от всех остальных представителей человеческого рода вообще? Что принято понимать под гениальностью, каковы критерии ее определения? Об этом и о выдающихся гениях поговорим в данной статье.

Определение гениальности

Одно из общепринятых определений гениальности гласит, что это наивысшее развитие талантов и способностей, которое приводит к изменению в обществе и мире. Деятельность гениального человека, его открытия, творения, изобретения способны изменить ход мировой истории. Именно этим гений отличается от просто талантливого человека, индивидуума со способностями в той или иной отрасли. Что еще очень важно – гений всегда выходит за рамки существующего, совершая таким образом прорыв. Именно так обстояло дело со всеми известными выдающимися учеными, первооткрывателями, деятелями искусства. Они всегда разрушали стереотипы.

Однако в научном контексте понятие гениальности применяется с осторожностью, так как не существует четких критериев определения этого свойства. Есть нечто условное, что можно понимать под гениальностью, однако на бытовом уровне это понятие применяется в самом разном контексте, далеко не всегда соответствуя первоначальному своему смыслу.

6 Октября 2018

Психология рекламы. Как СМИ и реклама влияют на сознание

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Создание бренда – это целая наука, требующая умелого подхода значительного штата специалистов. Необходимо вовлечь все органы чувств потребителя, не оставив ему выбора, при этом, создав ловкую иллюзию выбора, как будто именно он выбирает необходимый товар, услуги или политическую партию. Психология рекламы – вот что сегодня формирует настоящее и будущее на всех уровнях, от простого потребления товаров до норм общественной морали (социальная реклама). Это мощный инструмент в руках знающих, как манипулировать сознанием масс, и мы в настоящей статье рассмотрим все известные механизмы этого влияния.

Начнем с определений

Итак, реклама – это не просто сухая подача информации или констатация факта, это стиль подачи, в ходе которого используются всевозможные методы убеждения, как навязчивые, так и не очень. При чем, чем ненавязчивее подается необходимая информация, тем больше возникает поводов думать, что зритель (слушатель, читатель) самостоятельно приходит к выводу путем анализа услышанной информации.

Ближайшие события

Все события
Новые книги

Свежие новости

Читать все новости