4 Июня 2019

Наблюдение Сверхмассивных Чёрных Дыр

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Подобно тому, как обнаруживают соседний дом, который считался предположительно пустующим, но по факту оказывался заселенным, за последнее десятилетие исследователи поняли, что большинство галактик имеют, по крайней мере, одну черную дыру в своих центральных районах.  Но эти черные дыры не являются звездным разнообразием, они в разы превосходят массу нашего Солнца. Их размеры забивают воображение - в них миллионы, а иногда и миллиарды солнечных масс.  Даже наша домашняя галактика, Млечный Путь, имеет в своем центре черную дыру из четырех миллионов солнечных масс, расположенную примерно в 27 000 световых лет от Земли. 

Теперь мы также знаем, что сверхмассивные черные дыры неумолимо связаны с галактиками, которые их окружают.

3 Июня 2019

Новини Умови вступу Опублікувати статтю Збірник

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Шановні колеги!
Вийшов друком № 4(14) – червень 2018 (спецвипуск) збірника "Публічне урядування”. Примітною рисою спецвипуску збірника стало те, що він містить зміст доповідей ІХ теоретико-методологічного семінару за міжнародною участю «Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального», що відбувся  29-30 червня 2018 року у м. Монпельє (Франція), Університет Монпельє. 
Найближчим часом, авторам буде розіслана друкована версія збірника.   ...
31 Мая 2019

Гармонійна Акме- Особистість інноваційного Журналіста

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний акме- Журналіст

В Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" започатковано майстер-клас на тему: «Гармонійна Акме- Особистість Журналіста». Майстер-клас (лекції, семінари) організовано під керівництвом  доктора наук, професора, акме- викладача, академіка - Антонова Валерія Миколайовича.

 

Досліджується проблема, що журналіст, це мозок, душа і дух нації; це «арій» душі і духу,  що справжній журналіст формується через - Самоосвіту та самовдосконалення, що  повинні завжди супроводжувати гарного журналіста. Наголошується, що:

 1. Журналіст грамотно володіє мовою та має відчуття стилю, широкий кругозір та ерудованість.
 2. Журналіст володіє знаннями з 270 наук про людину (Людинологія- людинознавство), що допомагають йому налагоджувати контакти з різними людьми.
 3. Журналіст володіє іноземними мовами, що значно розширює сферу його можливостей.
 4. Журналіст має розвинуті творчі здібності та аналітичний склад мислення.
 5. Журналіст - фахівець з Комунікабельністі, цілеспрямованісті, допитливісті та винахідливісті.

Також розглядаються питання:

 1. Журналіст - це одна з найнебезпечніших, екстремальних, стресових та ризикованих професій. Журналіст - це універсальна Акме- Особистість, знавець інноваційної науки: ЛЮДИНОЛОГІЯ і МУДРАГЕЛІЯ; це детектив з міцної психікою і нервами (тілом, душею і духом). Це Антрополог і Філософ - мудрагель.
 2. Журналістика - це мистецтво, наука і релігія (одночасно). Це поклик Душі, Серця, Розуму на генетичному рівні.
 3. Основні проблеми Журналіста. Основні переваги Журналіста.
 4. Наголошено, що Національна Спілка Журналістів України (НСЖУ) - об’єднує акме- людей та формує і розвиває акме- арієв.
 5. НСЖУ - допомагає, роз’яснює, розкриває, досліджує, аналізує та синтезує основні проблеми життєдіяльності людини взагалі, та роздержавлення, приватизацію, право власності - зокрема, а також захист інтелектуальної власності і комп’ютерне та Інтернет - авторське право.
 6. На кафедрах Університету - здійснюється комп’ютерне тестування, моніторинг, сканування та приборна діагностика акме- здібностей студентів, які навчаються, щоб «стати журналістом».

         Разом з  Українською Академією Акмеології (керівник академік Антонов В.М.)  на кафедрах Університету формується «Генетичний паспорт журналіста» на основі медико- біологічної гомеостазної поліакмової моделі та експертно-аналітичної інформаційної системи з урахуванням збереження і вдосконалення  акме- психо- генетичного і фізіологічного здоров’я журналіста, його самозбереження, самореалізації, самовдосконалення, само мотивації, самоосвіти тощо. Визначаються потенційно-ресурсні можливості Людини для визначення її придатності (її генотипу) до якісної роботи журналістом, тобто визначається наявність ГЕНА - Журналістики  у майбутнього чи існуючого Журналіста.

30 Мая 2019

GEO Protocol, a fintech startup aiming to merge blockchain-based ecosystems with traditional finance, has recently published its whitepaper

Опубликовал user-name geoprotocol для user-name GeoProtocol

GEO Protocol, a fintech startup aiming to merge blockchain-based ecosystems with traditional finance, has recently published its whitepaper.

The 20-page document explains the main idea and technical components of the project, a brief market overview, a description of the GEO ecosystem, and a high-level explanation of GEO Protocol’s economic and participant incentivization model.

It also suggests a number of additional use cases for the project’s open-source technology such as payment systems, cross-border payments, IoT solutions, clearing systems, cross-chain DEX and arbitrage systems, clearing systems, and local currencies.

The only components that are absent from the whitepaper concern the business model and investor information, but the team says it can submit these materials upon request for interested parties.

GEO Protocol is an open-source layer 2 protocol solution that enables creation and provides interoperability of value transfer networks in a lightweight, cost-efficient, and scalable way.

30 Мая 2019

Финтех-стартап Geo Protocol опубликовал свой White Paper

Опубликовал user-name geoprotocol для user-name GeoProtocol

GEO Protocol – финтех-стартап, призванный объединить экосистемы, основанные на технологии блокчейн, с традиционной финансовой системой, недавно опубликовал свой whitepaper.

 Двадцатистраничный документ объясняет основную идею и дает техническое описание проекта, краткий обзор рынка, описание экосистемы GEO, высокоуровневое объяснение экономической модели, а также модели стимулирования участников сети GEO Protocol.

 В документе также предлагается ряд дополнительных вариантов использования технологии с открытым исходным кодом проекта, таких как: платежные системы, трансграничные платежи, IoT-решения, клиринговые системы, децентрализованные кросс-чейн биржи и арбитражные системы, клиринговые системы, локальные валюты и т.д.

В whitepaper в целом отсутствует инвестиционная и бизнес-части, но команда сообщает, что готова предоставить соответствующие материалы по запросу для заинтересованных лиц или организаций.

28 Мая 2019

Формирование орально-аборальной оси симметрии у медуз Scyphozoa при бесполом размножении

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

По материалам статьи: «Дифференцировка орально-аборальной оси и основных морфологических структур тела в жизненном цикле Scyphozoa» А. В. Сухопутова, Ю. А. Краус, А. О. Кириллова, А. В. Марков

Один из главных вопросов в исследовании эволюции живых организмов – это пути развития симметрии тела у живых организмов. Понимание принципов возникновения симметричности тела позволит науке глубже понять закономерности возникновения и развития жизни.

Прекрасным материалом для исследования являются медузы Scyphozoa. Эти кишечнополостные организмы имеют довольно простое строение тела и при этом одновременно имеют половой и бесполый способ размножения.

Книдарии (стрекающие), к которым относятся Scyphozoa, делятся на два крупные группы:

 • Anthozoa – сидячие полипы, живущие в одиночку или колониями. Имеют простой жизненный цикл – размножение бывает как половым, так и бесполым. Эмбрион развивается в плавучую подвижную личинку – планулу, которая отплывает на свободное место, крепится к субстрату и развивается во взрослый полип.
 • Medusozoa – группа организмов с более сложным жизненным циклом - метагенезом, в котором чередуются бесполовые и половые поколения. Взрослые организмы имеют плавающую форму и делятся на мужские и женские особи. В процессе размножения сменяется три формы: планула, полип и медуза. При этом бесполовое и половое размножение у разных видов может осуществляться как на стадии полипа, так и на стадии медузы. А отдельные виды могут развиваться в обратном направлении, трансформируясь из медузы в полип. Но это возможно только до стадии полового созревания. После достижения половозрелости и освобождения гамет обратное развитие организма книдарии невозможно.

Книдарии класса Scyphozoa относятся к группе Medusozoa. Их отоногенез делится на четыре стадии: личинка планула, полип, эферида (личинка медузы), взрослая медуза.

27 Мая 2019

Студенти кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП провели виставку для учнів 5-х класів Британської міжнародної школи

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП
Студенти кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП провели виставку для учнів 5-х класів Британської міжнародної школи. Під час виставки, учні показали та прокоментували свої проекти вчителям школи, учням інших класів та батькам. Мета виставки – продемонструвати набуті знання і організаторські навички, які студенти розвинули під час навчання на кафедрі, проходячи навчання по програмі первинних років. Теми виставки пов’язані з тематикою цілей сталого розвитку, які були погоджені всіма 193 членами Організації Об’єднаних Націй у 2015 році.
Тема 1: Природні катастрофи.
Тема 2: Кругообіг води в природі.
Тема 3: Життя під водою.
Тема 4: Забруднення води.
Тема 5: Подолання бідності.
Виставка мала на меті принести максимальну користь усім: як нинішньому, так і майбутнім поколінням на принципі відповідності правам та обов’язкам держав за міжнародним правом. Учні розробили власні ігри, кросворди, задачі, макети стосовно поданих тем...
26 Мая 2019

Влияние Генетики и Образа Жизни на Долголетие Человека

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Здоровая старость и долголетие у людей модулируются удачливым сочетанием генетических и не генетических факторов.  Семейные исследования показали, что около 25% различий в продолжительности жизни человека обусловлено генетическими факторами.  Поиск генетической и молекулярной основы старения привел к выявлению генов, связанных с поддержанием клетки и ее основного метаболизма в качестве основных генетических факторов, влияющих на индивидуальную вариацию фенотипа старения.  Кроме того, исследования по ограничению калорий и изменчивости генов, связанных с питательной чувствительной передачей сигналов, показали, что низко калорийная диета и / или генетически эффективный метаболизм питательных веществ могут модулировать продолжительность жизни, способствуя эффективному поддержанию клетки и организма, В последнее время эпигенетические исследования показали, что эпигенетические модификации, модулируемые как генетическим фоном, так и образом жизни, очень чувствительны к процессу старения и могут либо быть биомаркером качества старения, либо влиять на скорость и качество старения. В целом, текущие исследования показывают, что вмешательства, модулирующие взаимодействие между генетическим фоном и окружающей средой, важны для определения индивидуального шанса на достижение долголетия.

26 Мая 2019

Высокоэффективный молекулярный излучатель белого света, управляемый лазерным диодом

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

В обществе существует постоянное стремление к разработке новых источников света, которые являются одновременно эффективными и экологически безопасными. Нилс Роузман  разработал аморфный материал, который излучает широкополосный (теплый белый) спектр света при возбуждении инфракрасным лазером через нелинейные процессы.  Неорганические нанокристаллы образуют ядро ​​своего материала и покрыты органическими лигандами на поверхности.  При возбуждении инфракрасным светом нелинейные оптические процессы заставляют материал излучать широкополосный белый свет.

Специализированные источники света значительно продвинули  технологический и научный прогресс за счет оптимизации спектра или цвета излучения и характеристик излучения.  Мы демонстрируем эффективный спектрально широкополосный и высоконаправленный излучатель теплого белого света, основанный на нелинейном процессе, управляемом дешевым инфракрасным лазерным диодом непрерывного действия с низкой мощностью.  Нелинейная среда представляет собой специально сконструированный аморфный материал, состоящий из не имеющих симметрии, похожих на диамондоиды кластерных молекул, которые легко получают из вездесущих ресурсов.  Видимая часть спектра напоминает цвет вольфрам-галогенной лампы при 2900 кельвинов, сохраняя при этом превосходящую расходимость луча управляющего лазера.  Такой подход к функционализации энергосберегающих современных полупроводниковых лазеров позволяет использовать технологию, дополняющую светоизлучающие диоды, для замены ламп накаливания белого света в применениях с высокой яркостью.

24 Мая 2019

Палладий – химия, технология и применение

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Благородные металлы на протяжении всей истории цивилизации были основной страстью человечества. Серебро и золото, известные людям с древнейших времен, не окислялись, не ржавели и не теряли своего блеска в процессе использования. Примерно с 15-го века люди обратили внимание на платину, но долгое время не видели в ней ценности. И даже использовали для разбавления золота и серебра, что на длительный период времени поставило платину вне закона – в той же Испании запасы платины попросту утопили в море. Начиная с 1803 года, человечество открыло ряд металлов платиновой группы: палладий, родий, иридий, осмий и рутений.

Из новых открытых благородных металлов только палладий подвергается пробированию и используется в банковской сфере. О истории открытия этого металла, химических свойствах и областях применения мы подробно расскажем в этой статье.

Триумфальное появление палладия

Открытие палладия связанно с весьма необычной историей. В 1803 году свиток неизвестного металла был прислан анонимным отправителем лондонскому торговцу металлами. В сопроводительной записке указывалось название неизвестного науке элемента – палладий. Научное сообщество с интересом восприняло весть о появлении нового металла. Британские химики тех времен с превеликим скепсисом отнеслись к подлинности слитка. Больше всего для «разоблачения подделки» постарался химик Ричард Ченевикс – он купил весь слиток и поставил над ним ряд опытов.

24 Мая 2019

«Встроенный» птичий навигатор: как работает магнитная ориентация у пернатых

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Еще с уроков природоведения каждый ребенок выносит, что птицы зимой улетают на юг, а потом возвращаются обратно. Мы наблюдаем ежегодно эту захватывающую картину: как огромные стаи ворон, издавая басистые кличи, закрывают собой все небо. Тысячи и тысячи птиц точно знают, когда и куда им нужно лететь. И никого не удивляет этот факт, но истинная природа этого явления действительно поразительна.

Магнитная ориентация свойственна не только птицам, но также и кошкам, собакам и другим позвоночным животным. Именно этим объясняется их способность преодолевать значительные расстояния, находя дорогу домой. Что касается пернатых, то в 60-х годах прошлого века впервые была открыта магнитная ориентация у птиц. Однако сказать точно, как построена связь, на чем держится магниторецепция у птиц, долго не удавалось. Научному миру еще предстоит кропотливая работа по изучению реакции сетчатки птичьего глаза на магниторецепторные сигналы.

23 Мая 2019

Животный мир далекого будущего глазами футурологов

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

«Мы стоим на пороге нового мира, в котором восприятие настоящего и будущего будет очень похоже на то, что существовало миллионы лет назад. Но если раньше наше восприятие было ограничено чувственным познанием мира, сегодня наш опыт сводится к сигналам, которыми мы можем делиться повсеместно и бессознательно. Мы будем анализировать бесконечные варианты своего будущего так целеустремлённо и уверенно, как наши предки даже не могли бы представить себе. Мы будем похожи на богов, но всё равно будем чувствовать себя совершенно беспомощными, потому что будем жить на планете, как будто накрытой стеклянным колпаком. Образ будущего станет более чётким, но оно будет постоянно изменяться. К тому времени, как вы закончите читать книгу, её сюжет уже будет другим».

/Патрик Такер, футуролог/

Разнообразие животных видов, сменившихся за историю нашей планеты, способно поразить воображение любого человека. Жизнь кардинально меняла свою дислокацию, выходя из древнейших океанов на сушу. Происходили глобальные вымирания, после которых формировалось принципиально новое видовое разнообразие. Не удивительно, что пытливые умы ученых решили спрогнозировать то, как будут выглядеть животные через многие миллионы лет после текущей эпохи.

23 Мая 2019

Технологии Клонирования

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Учитывая всемирное внимание к объявлению 1997 года о первом в мире клоне млекопитающих, овцы Долли, редкость любого упоминания о клонировании в наши дни может заставить вас думать, что никто больше этим не занимается. Однако клонирование не исчезло.  Во всем мире существует небольшое сообщество ученых, использующих эту технологию. Некоторые пытаются заработать на этом деньги - не очень успешно - но большинство использует её как инструмент для научных исследований.

Что такое клонирование?

Клонирование - это создание почти генетически идентичных организмов. Для обычных целей клоны могут рассматриваться как генетически идентичные организмам, из которых взята ядерная ДНК. На самом деле есть небольшая разница, потому что яйцо также содержит небольшое количество ДНК в митохондриях, небольших телах в основной части яйцеклетки. Как и организмы, вырабатываемые половым путем, клон наследует эту ДНК только от своей матери, а не от донора ядра. Это различие не влияет на этику клонирования.

22 Мая 2019

Гонка вглубь Земли: что искали ученые США и СССР с помощью сверхглубокого бурения, и ведутся ли подобные исследования сейчас

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Начнем с определения, которое в Горной энциклопедии выглядит так: «сверхглубокое бурение – это процесс создания скважин в земной коре на глубины, близкие к предельным для современной науки». Предназначено это для поиска полезных ископаемых, изучения характера образования месторождений различных руд, а также для изучения строения земной поверхности.

В 1984 году удалось установить настоящий рекорд по сверхглубокому бурению на Кольском полуострове. Что искали там ученые, что нашли и какова теперь судьба самой глубокой скважины в мире – об этом дальше в статье.

Самые первые сведения о «подземном царстве»

Начиная с самых древних времен, практически у всех народов мира возникают предания о некоем подземном царстве. У скандинавов – Хель, у греков – Тартар. Уже в эпоху Средневековья христианские мистики и богословы всерьез говорят о преисподней. Там, по представлениям тогдашнего времени, всюду огонь и сера и мучимые бесами грешники, которые стенают и плачут от не прекращающихся пыток. Однако наряду с такими представлениями о внутренностях нашей планеты, уже в античную эпоху складывается представление о минералах, камнях, рудах. Начала формироваться наука, хотя это время принято называть «донаучным периодом». Тем не менее, человечество и выдающиеся умы исследователей того времени делают первые удачные попытки в изучении естественных наук. Догматы церкви в средние века привносят настоящий застой в развитии, однако, несмотря на это, наряду с первыми открывающимися университетами в эпоху схоластики (с 5-го по 15-й века), развивается горнорудное дело.

22 Мая 2019

Заступник завідувача кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом прийняв участь у науково-практичній конференції

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП

Заступник завідувача кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктор педагогічних наук, професор Лігоцький Анатолій Олексійович прийняв участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток людини в інформаційному суспільстві та у суспільстві знань», яка відбулася 21 травня 2019 року у Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації.

Мета конференції - розкрити значення інформаційно-знаннєвого виміру у процесі формування людини на основі нової парадигми цивілізаційного розвитку, а також аспектів зміни свідомості у нових умовах соціально-економічного розвитку.

У заході взяли участь керівники і представники закладів вищої освіти, галузевих інститутів, інститутів післядипломної освіти, науковці, учителі, психологи, педагоги, студенти закладів вищої освіти, представники бізнес-структур.

Під час доповідей учасники заходу дискутували на теми формування нових підходів до систем управління, виховання і освіти, нової свідомості дітей і молоді. Піднімали проблемні питання інтеграції національної системи вищої освіти у Європейський освітній простір, яку варто розпочати з положень Комюніке Європейської Комісії “Європа 2020. Стратегія для розумного, стійкого та інклюзивного розвитку” (EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth), зокрема шляхом проектування інноваційної моделі вищої освіти. Розкриття проблемних питань спрямоване на концептуалізацію когнітивно-комунікативних та інформаційно-семіотичних вимірів проектування інноваційної моделі вищої освіти в контексті розвитку суспільства на світовому та вітчизняному рівнях.