5 Апреля 2019

Інноваційна технологія відкриття медіа на основі комп’ютерної акме- системи

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні технології в журналістиці і PR-менеджменті"відкриття" медіа

           

            Інноваційна технологія «відкриття» медіа на основі комп’ютерної онтологічної епістомологічної знання-орієнтовної системи

 

Вирішили «відкрити» медіа: с чого починати»? Класична технологія будь-якого початку в роботі над новим проектом полягає у наступному:

 1. спробувати зрозуміти проблему;
 2. складання плану зрозумілої для вирішення проблеми;
 3. виконувати цей план;
 4. оцінювати та адаптувати проект;
 5. модернізувати та поліпшувати до певної міри;
 6. утілізувати з метою вдосконалення на основі нових знань.

 

Авторська неокласична технологія-методика нашої команди стосовно «відкриття» медіа полягає в наступному:

 1. Визначення Мети (теми, ідеї) проекту з урахуванням інтуїтивно-відомих нейро- індивідуальних генно- потенційно-ресурсних можливостей Особи, яка планує (вирішила) «відкрити» медіа (персональний генотип ідеолога медіа) та його освітньо-виховних, статусних, іміджевих, вікових, статево-гендерних здобутків (онто- генетичні надбання).
 2. Визначення власних акмеологічних рис (акме- філо-, онто- генез ідеолога проекту) для профпридатності до реалізації вибраної Мети на основі тестування (психо- нейро- фізіологічного, духовного, креативного), діагностики (приборної і апаратурної), smart- соціо логістики тощо.
 3. Вибір та формування професійної емпатійної команди (когнітологів, виконавців, «критиків», модернізаторів тощо) для реалізації визначеної мети з урахуванням квадровості (нейро- психо- відповідності) соціотипів членів команди та розподіл функцій між ними у відповідності до їх індивідуальних рис (4500 персональних характеристик) за допомогою акмеологічних алгоритмів тестування та діагностики на профпридатність для реалізації визначеної мети.
 4. Індивідуальна акме- освіта та акме- «виховання» (онтологічна, холіцистична, акмеологічна тощо) гіпотетично сформованої команди для практичної реалізації визначеної мети з урахуванням персональних психо-генно- фізіологічних рис членів команди на основі їх стресовості, амбітності, когнітологічності, порядності, підготовленості, стану їх професіонального здоров’я, відношення до наркотиків типу куріння, алкоголю тощо.
 5. Перерозподіл обов’язків (при необхідності) між членами команди стосовно функцій для практичної реалізації визначеної мети або їх заміна на інші кандидатури з урахуванням критеріїв до спеціалізації функцій за бажаних фахівців для реалізації проекту.
 6. Обов’язкове затвердження (бажано нотаріально-письмове) стосовно розподілу фінансових прибутків від реалізації проекту між членами команди.
 7. Консультації з акме- експертами стосовно вибраної технології і інструментарію для реалізації Мети.
 8. Пошук і вибір якісного забезпечення для реалізації інноваційного проекту, включаючи і фінансове, і вікове, і статеве, і освітнє, і фахове, і етносне, і соціо- екологічне, і політичне, і статусне і багато іншого.
 9. Розробка планів реалізації мети: оперативного, тактичного, довгострокового.
 10. Формування методології передбачення перешкод реалізації мети, майбутніх спонсорів, меценатів, інвесторів, фінансових доходів і прибутків
 11. Розрахунок життєвого циклу проекту від його ідеї, стартапу, пілотного проекту, терміну практичного існування, модернізації, утилізації та створення нового проекту на основі нової ідеї, технології, інструментарію тощо.
 12. Розробка проектно-конструкторської документації (при необхідності): технічна пропозиція, аванпроект, технічне завдання, техніко-економічне обґрунтування, бізнес-план тощо.
 13. Практична реалізація проекту.
 14. Якісне просування проекту (хостінг, промоушен, інтернетика, ЗМІ, Facebook, Youtube and so on).
 15. Постійно-динамічне поточне вдосконалення, модернізація власного проекту та моніторинг інноваційних технологій та інструментарієв реалізації світових стандартів аналогічних проектів з метою їх використання для власного проекту ММ.

          При цьому, бажано не забувати відомий вислів древніх мудреців: «Человек только тогда смотрит правде в глаза, когда она ему приятна, а именно это и позволяет ему принимать ошибочные решения, которые ему комфортны и которые ведут к внутреннему согласованию с его внутренним миром (консонанс)».

5 Апреля 2019

Інноваційна акмеологія- математика та кіберакмеологія

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна кіберакмеологія в життєдіяльності людини

Інноваційна акмеологія, математика та кіберакмеологія

         Кібернетична акмеологія (КА) - це комп`ютерно-експертний інструментарій дослідження, аналізу, моделювання потенційно - ресурсних можливостей людини на основі КА ергономічно-ергатичної інтелектуальної  ІС З метою конструювання індивідуальної акме - моделі особи для формування технологій, програм, алгоритмів, методологій досягнення нею власних акме- точок життєдіяльності; це також, системна комп`ютерно-інноваційна технологія дослідження, аналізу та синтезу потенційно-ресурсних онто- і філо- генетичних можливостей людини з метою визначення та прогнозування іі акме- у різних сферах життєдіяльності та зацікавленостей.

Концепція  кіберакмеології. Вона полягає у теоретичному і практичному (прикладному) моделюванню талантів та здібностей Особистості на основі сучасних інформаційних технологій (ІТ), за рахунок методології досягнення акме- точок Людини у різних областях та ситуаціях, та реалізація побудованої моделі на основі філо- і онто- ґенезу.

5 Апреля 2019

Роботам создали искусственные мышцы

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Китайские ученые выявили уникальные свойства паучьего шелка, который может растягиваться и принимать прежнюю форму под действием определенной силы. При этом волокна шелка обладают особой прочностью и практически не рвутся.  Об этом открытии сообщил профессор профессор MIT Маркуса Бюлера, заведующий кафедрой гражданского и экологического инжиниринга Университета науки и технологии Хуачжун в Ухане, Китай.

«Мы хотели изучить влияние влажности на драглайн паучьего шелка. Для этого подвесили груз на шелк, чтобы создать своего рода маятник, и поместили его в камеру, где могли контролировать относительную влажность внутри. Когда мы увеличили влажность, маятник начал вращаться. Этого мы не ожидали», - говорит Маркус Бюлер.

Это открытие может заинтересовать инженеров-роботехников, которые могут использовать нити паучьего шелка в создании искусственных мышц для роботов, и контролировать их сокращение за счет повышения или понижения влажности.

5 Апреля 2019

Создана первая в мире генномодифицированная рептилия

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech
Генные инженеры внесли 13 000 изменений в клетку рептилий, чтобы получить новый вид ящериц. В частности, речь идет о вмешательстве в геном CRISPR, который в том числе отвечает за окрас животных. Ученые ввели соответствующую вакцину в яйцеклетку головастиков ящериц еще до оплодотворения. В результате новорожденные ящерицы потеряли окрас и стали альбиносами.
Ученые сообщают, что планируют продолжить опыты с геномом рептилий, чтобы выяснить, каким образом модификация того или иного генома повлияет на организм животных...
4 Апреля 2019

Центр - Акме- Гармонія людинознавства

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний Центр Акме- Гармонія

Центр «Акме-  Гармонія»

 

            В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» на факультеті ТЕФ (кафедра АПЕПС)  та Українській Академії Акмеології  створений Інтернет-Центр «Акме-  Гармонія», у якому здійснюється тестування і діагностика студентів з виявлення, розвитку та удосконалення природно- генетичних (потенційно - ресурсних) можливостей студентів.

            Розроблена біологічно - медична аналітично-експертна інформаційна система, яка досліджує індивідуальні характеристики - параметри особи (фізичні, духовні, інтелектуальні) та видає рекомендації відносно здібностей, обдарованності та професійної орієнтації студента у вигляді індивідуального біологічно-медичного генетичного «паспорта студента», де відображаються основні «здібності» студента і на основі якого формуються технології, алгоритми, методики, рекомендації тощо з метою самореалізації та самовдосконалення особистості.

4 Апреля 2019

Акме- технологія розкрутки медіа та тренди журналістики

Опубликовал user-name В. Антонов

Домінанти технології журналістики в 21 столітті

ТЕХНОЛОГІЯ «РОЗКРУТКИ» СТОРІНКИ МЕДІА ТА ТРЕНД ЖУРНАЛІСТИКИ 2019 року (авторська евристологія)

 1. Як «розкрутити» сторінку медіа у соціальних мережах?

*  Навіщо ЗМІ потрібні сторінки у соціальних мережах?

Для ЗМІ – потрібні сторінки як в соцмережах, та і в паперовому вигляді з метою, що б їх більше читали і щоб вони користувалися популярністю. Зазвичай молодь (80-90 %) більше користується соцмережами, але люди поважного віку звикли до паперових видань та телебачення (більше їм - довіряють)! Тому ЗМІ повинні використовувати, як е- носії, так і Р- видання. Але багато що залежить від «аудиторії» з якою «бажають» працювати ЗМІ та від тих, прізвищ, які коментують чи/або експертують проблеми, що «висвічуються».
*  Як «розкрутити» сторінку?

Засобів, технологій, методик, «прийомів» тощо щодо «розкрутки» - безліч. Все залежить від інтелекту, освіти, виховання, порядності, моральності, совісті, патріотизму, компетенції, досвіду тощо того, хто «розкручує». Головне, це знання сучасних та прогресивних інноваційних технологій такої науки як Журналістологія, яка є і наукою, і мистецтвом, і досвідом, і вихованням, і освітою, і життєвими цінностями тощо. Журналістологія базується на знаннях більше як 270 наук про людинознавство (людинологія). Та не всі, навіть «високо професійні» журналісти володіють ними. Тому і потрібні Центри, Лабораторії, Курси тощо (хоча б на YouTube чи/або у FB, чи/бо на е- Дистанційних Інтернет Сайтах) з проблем підвищення якості журналістської професійності, Освіти і «Виховання».
* ефективність сторінки?

4 Апреля 2019

Burger King начал продавать бургеры с синтетическим мясом

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech
Американский фаст-фуд начал продажу знаменитого бургера Whopper с котлетами из синтетического мяса. Такое решение ресторан быстрого питания принял после многочисленных обращений вегетарианцев, которые выступают против использования говядины в питании. Котлета в новом хоппере будет сделана из растительного сырья, но по вкусу и запаху не будет отличаться от мясной.
С начала апреля Impossible Whopper можно купить в 59 местах в Сент-Луисе, а позже растительные бургеры можно будет купить во всех ресторанах Америки, а это более 7200 мест. Директор по маркетингу Burger King Фернандо Мачадо заявил, что котлета будет сделана из сои, поэтому абсолютно безопасной для детей и взрослых. Правда стоимость такого бургера будет на 1 доллар выше, чем цена обычного хоппера.
Также Фернандо Мачадо заявляет, что такое решение позволит избежать забоя животных ради питания людей...
4 Апреля 2019

Английская компания Faradair Aerospace создает биоэлектрический самолет

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Английский стартап Faradair Aerospace заявил о создании первого в мире гибридного биоэлектрического самолета на 18 мест. Предполагается, что судно можно использовать, как для пассажирских перевозок, так и для перевозки грузов. Сейчас конструкторы работают над моделью M1H, которая оснащена технологией тройного крыла, что обеспечивает самолету исключительную подъемную силу.

Электродвигатель, приводящий самолет в движение, обеспечивает более тихую работу механизмов, в сравнении с обычными реактивными двигателями. Также судно будет оснащено турбовинтовым двигателем, который будет заряжать батареи двигателя во время посадки и взлета.

По словам конструкторов самолет будет иметь ряд преимуществ:

- взлет с коротких полос. Для разгона самолету достаточно 300 метров;

- скорость полета судна 400 км/ч;

- время полета самолетов сократиться. К примеру, расстояние между Лондоном и Манчестером судно преодолеет за 42 минуты вместо часа;

- самолет будет работать на биотопливе (солнечные батареи);

- стоимость билетов на перелет такими самолетами снизится, так как больше нет необходимости заправлять судно реактивным топливом;

4 Апреля 2019

МАУП отмечает юбилей

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП
Вот уже тридцать лет Межрегиональная Академия управления персоналом обучает под своей крышей тысячи студентов и открывает им путь в будущее. Мы горды достижениями нашей Академии и успехами наших воспитанников, и всем тем опытом, что мы накопили за эти годы. Мы обязаны этим нашим преподавателям, нашему персоналу, который является неотъемлемой частью Академии и ее душой. И мы желаем, чтобы с каждым годом МАУП цвел, и отпраздновал еще немало юбилеев, а из его ворот вышло еще много успешных и счастливых студентов! Поздравляем!...
3 Апреля 2019

Акмеологія людинології - людинознавства

Опубликовал user-name В. Антонов

Doc1.Людинознавство - Людинологія

Акмеологія людинології (акме- людинознавства).

                                                   «В жизни нет иного смысла кроме того, какой человек сам                                                                                          придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно» -                                                                                                                            (Эрих Фром)

3 Апреля 2019

Приглашаем принять участие в конференции

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Информируем, что общественная научная организация «Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению», соорганизатор IV Международной научно-практической конференции «Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии», что состоится в г. Стамбул (Турция) 1-3 мая 2019 г. и приглашаем Вас принять в ней активное участие.
К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, студенты вузов и научно-исследовательских учреждений, а, также, практические работники из Украины и зарубежных государств, которые активно занимаются исследованиями в различных областях науки.Подробная информация о конференции содержится на сайте Региональной академии менеджмента...
2 Апреля 2019

Акмеологія в Україні

Опубликовал user-name В. Антонов

Розвиток Акмеології в Україні

Акмеологія в Україні

         Підґрунтям створення авторської гендерно-статевої етасологічної акмеологічної моделі стало вивчення досліджень українського дослідника - Тартаковського М.С. [1], а також всесвітньо відомого педагога-антрополога українського походження, «вчителя всіх сучасних вчителів» -Ушинського К.Д. [2] та педагогів-акмеологів: Н.В.Кузьміної, Б.Г.Ананьєва, О.О.Бодальова, А.О.Деркача, А.В.Петровського, Гагарина О.В.       В Україні та Росії першим почав науково-практично обґрунтовувати використання комплексного системного вивчення людини на основі антропологічних наук Ушинський К.Д. [2],   а  практично використовувати акмеологію М. Тартаковський, який ще у 1986 р. опублікував роботу «Все хотят быть красивыми», де на стр. 199 - 200, наголошував: «Акмеология направлена на максимальное продление во времени творческих возможностей человека; она стремится гармонизировать физические и духовные потенции индивида с его телесной конституцией и психическим складом. В акмеологии трудно отделить научную сторону от искусства, от приобретаемого человеком в соответствии со своей культурой умения следовать собственной природе с тем, чтобы полдень жизни длился как можно дольше». Дали він пише: «… вершинное состояние, акмэ, должно быть достаточно стабильным и, что еще более важно, полностью осознаваемым; оно должно характеризоваться не столько узкофизиологическими, сколько духовными и физиологическими параметрами индивида, более того - личности, такие параметры исследует акмеометрия как ветвь акмеологии, разрабатывая системы измерений и обьективные сравнимые показатели, насколько возможно - числовые, точные. Практическая акмеология, опирающаяся на науки, всесторонне изучающие человека, и на общую физическую культуру, может помочь конкретному индивиду решить такую поставленную им перед собой задачу: выглядеть моложе на четверть, и даже на треть своего паспортного возраста… Неуклонный рост духовности человека, беспорно, продлевает его акмэ, да и жизненные сроки в целом… сгруппировав разнообразнейшие факторы, определяющие наш душевный комфорт (или дискомфорт), чему акмеология придает чрезвычайно большое значение, выделим семь важнейших жизненных позиций: здоровье, … семейные обстоятельства…, материальное положение,…, работу (учебу), …, жилище,…, социальный статус, …, отношение лиц противоположного пола». Далі він пропонує тест, з урахуванням цих 7- ми критеріїв, який дозволяє умовно визначити чи відчуває людина себе щасливою, задоволеною життям або не задоволеною на основі принципів акмеології. Більш повно концепція та принципи акмеології були описані М. Тартаковським у його книжці «Акмеология» [1].

2 Апреля 2019

Альтернативные способы найти финансирование для СМИ

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

Где найти финансирование независимым СМИ, которые лишились поддержки со стороны городских властей и коммунальных служб? Предлагаем вам ТОП-5 идей получения дохода для редакций, которые готовы работать на результат.

Грантовые программы

Источником получения дополнительного финансирования для редакций СМИ могут быть грантовые программы. Чтобы принять участие в конкурсе на получение гранта, необходимо выполнить несколько условий:

 • ваше издание должно быть зарегистрировано официально с учетом всех требований законодательства;
 • у вас должен быть четкий план развития;
 • цель получения гранта должна быть четкой и достижимой;
 • команда СМИ должна быть профессиональной.

Если издание соответствует всем четырем заявленным принципам, то можно подать заявку на получение гранта. Чаще всего, грантодателями для редакций СМИ выдают такие организации USAID, общественные организации и частные фонды. Посмотреть грантовые программы для СМИ можно здесь.

Спонсорство

Украинские компании все чаще отказываются от привычной рекламы в пользу спонсорства. Такая деятельность предполагает долгосрочное сотрудничество с медиа или с компанией, направленное на проведение совместных инициатив и проектов. Спонсорство помогает медиа получить крупную финансовую помощь взамен на комплекс информационных услуг.

2 Апреля 2019

Опубликован Отчет о работе общественной научной организации

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Доводим до Вашего сведения Отчет о работе общественной научной организации «Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению» в 2018 году и приглашаем к активному сотрудничеству в 2019 году.         
Заранее благодарны...
2 Апреля 2019

Вышла электронная версия материалов международной научно-практической конференции

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND

Вышла электронная версия материалов международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию МАУП «Актуальныепроблемы модернизации негосударственного сектора образования в Украине в контексте мировых тенденций и национальной практики".