5 Апреля 2019

Создана первая в мире генномодифицированная рептилия

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech
Генные инженеры внесли 13 000 изменений в клетку рептилий, чтобы получить новый вид ящериц. В частности, речь идет о вмешательстве в геном CRISPR, который в том числе отвечает за окрас животных. Ученые ввели соответствующую вакцину в яйцеклетку головастиков ящериц еще до оплодотворения. В результате новорожденные ящерицы потеряли окрас и стали альбиносами.
Ученые сообщают, что планируют продолжить опыты с геномом рептилий, чтобы выяснить, каким образом модификация того или иного генома повлияет на организм животных...
4 Апреля 2019

Центр - Акме- Гармонія людинознавства

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний Центр Акме- Гармонія

Центр «Акме-  Гармонія»

 

            В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» на факультеті ТЕФ (кафедра АПЕПС)  та Українській Академії Акмеології  створений Інтернет-Центр «Акме-  Гармонія», у якому здійснюється тестування і діагностика студентів з виявлення, розвитку та удосконалення природно- генетичних (потенційно - ресурсних) можливостей студентів.

            Розроблена біологічно - медична аналітично-експертна інформаційна система, яка досліджує індивідуальні характеристики - параметри особи (фізичні, духовні, інтелектуальні) та видає рекомендації відносно здібностей, обдарованності та професійної орієнтації студента у вигляді індивідуального біологічно-медичного генетичного «паспорта студента», де відображаються основні «здібності» студента і на основі якого формуються технології, алгоритми, методики, рекомендації тощо з метою самореалізації та самовдосконалення особистості.

4 Апреля 2019

Акме- технологія розкрутки медіа та тренди журналістики

Опубликовал user-name В. Антонов

Домінанти технології журналістики в 21 столітті

ТЕХНОЛОГІЯ «РОЗКРУТКИ» СТОРІНКИ МЕДІА ТА ТРЕНД ЖУРНАЛІСТИКИ 2019 року (авторська евристологія)

 1. Як «розкрутити» сторінку медіа у соціальних мережах?

*  Навіщо ЗМІ потрібні сторінки у соціальних мережах?

Для ЗМІ – потрібні сторінки як в соцмережах, та і в паперовому вигляді з метою, що б їх більше читали і щоб вони користувалися популярністю. Зазвичай молодь (80-90 %) більше користується соцмережами, але люди поважного віку звикли до паперових видань та телебачення (більше їм - довіряють)! Тому ЗМІ повинні використовувати, як е- носії, так і Р- видання. Але багато що залежить від «аудиторії» з якою «бажають» працювати ЗМІ та від тих, прізвищ, які коментують чи/або експертують проблеми, що «висвічуються».
*  Як «розкрутити» сторінку?

Засобів, технологій, методик, «прийомів» тощо щодо «розкрутки» - безліч. Все залежить від інтелекту, освіти, виховання, порядності, моральності, совісті, патріотизму, компетенції, досвіду тощо того, хто «розкручує». Головне, це знання сучасних та прогресивних інноваційних технологій такої науки як Журналістологія, яка є і наукою, і мистецтвом, і досвідом, і вихованням, і освітою, і життєвими цінностями тощо. Журналістологія базується на знаннях більше як 270 наук про людинознавство (людинологія). Та не всі, навіть «високо професійні» журналісти володіють ними. Тому і потрібні Центри, Лабораторії, Курси тощо (хоча б на YouTube чи/або у FB, чи/бо на е- Дистанційних Інтернет Сайтах) з проблем підвищення якості журналістської професійності, Освіти і «Виховання».
* ефективність сторінки?

4 Апреля 2019

Burger King начал продавать бургеры с синтетическим мясом

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech
Американский фаст-фуд начал продажу знаменитого бургера Whopper с котлетами из синтетического мяса. Такое решение ресторан быстрого питания принял после многочисленных обращений вегетарианцев, которые выступают против использования говядины в питании. Котлета в новом хоппере будет сделана из растительного сырья, но по вкусу и запаху не будет отличаться от мясной.
С начала апреля Impossible Whopper можно купить в 59 местах в Сент-Луисе, а позже растительные бургеры можно будет купить во всех ресторанах Америки, а это более 7200 мест. Директор по маркетингу Burger King Фернандо Мачадо заявил, что котлета будет сделана из сои, поэтому абсолютно безопасной для детей и взрослых. Правда стоимость такого бургера будет на 1 доллар выше, чем цена обычного хоппера.
Также Фернандо Мачадо заявляет, что такое решение позволит избежать забоя животных ради питания людей...
4 Апреля 2019

Английская компания Faradair Aerospace создает биоэлектрический самолет

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Английский стартап Faradair Aerospace заявил о создании первого в мире гибридного биоэлектрического самолета на 18 мест. Предполагается, что судно можно использовать, как для пассажирских перевозок, так и для перевозки грузов. Сейчас конструкторы работают над моделью M1H, которая оснащена технологией тройного крыла, что обеспечивает самолету исключительную подъемную силу.

Электродвигатель, приводящий самолет в движение, обеспечивает более тихую работу механизмов, в сравнении с обычными реактивными двигателями. Также судно будет оснащено турбовинтовым двигателем, который будет заряжать батареи двигателя во время посадки и взлета.

По словам конструкторов самолет будет иметь ряд преимуществ:

- взлет с коротких полос. Для разгона самолету достаточно 300 метров;

- скорость полета судна 400 км/ч;

- время полета самолетов сократиться. К примеру, расстояние между Лондоном и Манчестером судно преодолеет за 42 минуты вместо часа;

- самолет будет работать на биотопливе (солнечные батареи);

- стоимость билетов на перелет такими самолетами снизится, так как больше нет необходимости заправлять судно реактивным топливом;

4 Апреля 2019

МАУП отмечает юбилей

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП
Вот уже тридцать лет Межрегиональная Академия управления персоналом обучает под своей крышей тысячи студентов и открывает им путь в будущее. Мы горды достижениями нашей Академии и успехами наших воспитанников, и всем тем опытом, что мы накопили за эти годы. Мы обязаны этим нашим преподавателям, нашему персоналу, который является неотъемлемой частью Академии и ее душой. И мы желаем, чтобы с каждым годом МАУП цвел, и отпраздновал еще немало юбилеев, а из его ворот вышло еще много успешных и счастливых студентов! Поздравляем!...
3 Апреля 2019

Акмеологія людинології - людинознавства

Опубликовал user-name В. Антонов

Doc1.Людинознавство - Людинологія

Акмеологія людинології (акме- людинознавства).

                                                   «В жизни нет иного смысла кроме того, какой человек сам                                                                                          придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно» -                                                                                                                            (Эрих Фром)

3 Апреля 2019

Приглашаем принять участие в конференции

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Информируем, что общественная научная организация «Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению», соорганизатор IV Международной научно-практической конференции «Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии», что состоится в г. Стамбул (Турция) 1-3 мая 2019 г. и приглашаем Вас принять в ней активное участие.
К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, студенты вузов и научно-исследовательских учреждений, а, также, практические работники из Украины и зарубежных государств, которые активно занимаются исследованиями в различных областях науки.Подробная информация о конференции содержится на сайте Региональной академии менеджмента...
2 Апреля 2019

Акмеологія в Україні

Опубликовал user-name В. Антонов

Розвиток Акмеології в Україні

Акмеологія в Україні

         Підґрунтям створення авторської гендерно-статевої етасологічної акмеологічної моделі стало вивчення досліджень українського дослідника - Тартаковського М.С. [1], а також всесвітньо відомого педагога-антрополога українського походження, «вчителя всіх сучасних вчителів» -Ушинського К.Д. [2] та педагогів-акмеологів: Н.В.Кузьміної, Б.Г.Ананьєва, О.О.Бодальова, А.О.Деркача, А.В.Петровського, Гагарина О.В.       В Україні та Росії першим почав науково-практично обґрунтовувати використання комплексного системного вивчення людини на основі антропологічних наук Ушинський К.Д. [2],   а  практично використовувати акмеологію М. Тартаковський, який ще у 1986 р. опублікував роботу «Все хотят быть красивыми», де на стр. 199 - 200, наголошував: «Акмеология направлена на максимальное продление во времени творческих возможностей человека; она стремится гармонизировать физические и духовные потенции индивида с его телесной конституцией и психическим складом. В акмеологии трудно отделить научную сторону от искусства, от приобретаемого человеком в соответствии со своей культурой умения следовать собственной природе с тем, чтобы полдень жизни длился как можно дольше». Дали він пише: «… вершинное состояние, акмэ, должно быть достаточно стабильным и, что еще более важно, полностью осознаваемым; оно должно характеризоваться не столько узкофизиологическими, сколько духовными и физиологическими параметрами индивида, более того - личности, такие параметры исследует акмеометрия как ветвь акмеологии, разрабатывая системы измерений и обьективные сравнимые показатели, насколько возможно - числовые, точные. Практическая акмеология, опирающаяся на науки, всесторонне изучающие человека, и на общую физическую культуру, может помочь конкретному индивиду решить такую поставленную им перед собой задачу: выглядеть моложе на четверть, и даже на треть своего паспортного возраста… Неуклонный рост духовности человека, беспорно, продлевает его акмэ, да и жизненные сроки в целом… сгруппировав разнообразнейшие факторы, определяющие наш душевный комфорт (или дискомфорт), чему акмеология придает чрезвычайно большое значение, выделим семь важнейших жизненных позиций: здоровье, … семейные обстоятельства…, материальное положение,…, работу (учебу), …, жилище,…, социальный статус, …, отношение лиц противоположного пола». Далі він пропонує тест, з урахуванням цих 7- ми критеріїв, який дозволяє умовно визначити чи відчуває людина себе щасливою, задоволеною життям або не задоволеною на основі принципів акмеології. Більш повно концепція та принципи акмеології були описані М. Тартаковським у його книжці «Акмеология» [1].

2 Апреля 2019

Альтернативные способы найти финансирование для СМИ

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

Где найти финансирование независимым СМИ, которые лишились поддержки со стороны городских властей и коммунальных служб? Предлагаем вам ТОП-5 идей получения дохода для редакций, которые готовы работать на результат.

Грантовые программы

Источником получения дополнительного финансирования для редакций СМИ могут быть грантовые программы. Чтобы принять участие в конкурсе на получение гранта, необходимо выполнить несколько условий:

 • ваше издание должно быть зарегистрировано официально с учетом всех требований законодательства;
 • у вас должен быть четкий план развития;
 • цель получения гранта должна быть четкой и достижимой;
 • команда СМИ должна быть профессиональной.

Если издание соответствует всем четырем заявленным принципам, то можно подать заявку на получение гранта. Чаще всего, грантодателями для редакций СМИ выдают такие организации USAID, общественные организации и частные фонды. Посмотреть грантовые программы для СМИ можно здесь.

Спонсорство

Украинские компании все чаще отказываются от привычной рекламы в пользу спонсорства. Такая деятельность предполагает долгосрочное сотрудничество с медиа или с компанией, направленное на проведение совместных инициатив и проектов. Спонсорство помогает медиа получить крупную финансовую помощь взамен на комплекс информационных услуг.

2 Апреля 2019

Опубликован Отчет о работе общественной научной организации

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Доводим до Вашего сведения Отчет о работе общественной научной организации «Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению» в 2018 году и приглашаем к активному сотрудничеству в 2019 году.         
Заранее благодарны...
2 Апреля 2019

Вышла электронная версия материалов международной научно-практической конференции

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND

Вышла электронная версия материалов международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию МАУП «Актуальныепроблемы модернизации негосударственного сектора образования в Украине в контексте мировых тенденций и национальной практики".

1 Апреля 2019

Геніальність Української Акмеологічної жінки

Опубликовал user-name В. Антонов

Геніальність Української Акмеологічної Жінки (фемінологічний погляд)

                            «После Бога мы в первую очередь в долгу перед женщиной:                                                                                                                                          сначала она дарует нам жизнь, а потом придает этой                                                                                                                                                 жизни смысл»

1 Апреля 2019

Новые исследования магнитного поля Солнца

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Солнце находится настолько далеко от Земли, что его свету необходимо целых восемь минут, чтобы достичь поверхности нашей планеты. Несмотря на расстояние, его магнитное поле оказывает оказывает на наш мир огромное влияние. Например, сильный электромагнитный импульс может стать причиной выключения света на целом континенте, поэтому ученым крайне важно знать мощность магнитного поля. К сожалению, получить точные данные им пока не удавалось, но исследователи из Университета Королевы в Белфасте уверяют, что сделали это.

Получить точные измерения магнитного поля ученым мешала атмосфера Земли — она ослабляет силовые линии поля, поэтому его мощность может быть гораздо больше, чем предполагалось ранее. Исследователи уверяют, что они получили точные данные благодаря хорошему течению обстоятельств — они повернули свой телескоп в область поверхности Солнца, которая считается наиболее изменчивой.

В ходе десятидневного наблюдения они зафиксировали мощную вспышку — анализ ее структуры показал, что сила солнечного магнитного поля в 10 раз больше, чем считалось ранее. Если это действительно так, то открытие действительно много значит. Магнитное поле Солнца определяет границы Солнечной системы и защищает нас от космических лучей. Также оно напрямую влияет на климат Земли, формирует северные сияния, и своими изменениями способно менять показатели компасов и GPS-систем.

1 Апреля 2019

Теория толпы и публики

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

В чем разница между толпой и публикой и как использовать эти знания во внешних коммуникациях. 

Французский юрист и социолог Габриэль Тард открыл такой феномен, как публика, и провозгласил XX век «эрой публики». Он первым изучил психологию толпы и публики в обществе и обнаружил феномен подражания, который является основным механизмом социального взаимодействия. Открытие этого феномена положило начало новым методам внешних коммуникаций.

Сам же Тард дал такое определение толпы и публики.

Толпа — это социальная общность прошлого, после семьи она самая старинная из социальных групп. Толпа распадается, когда перестает слышать голос своего вожака. Предметом своего исследования Тард сделал публику, которая есть не что иное, как рассеянная толпа.

 • Какие же основные отличия толпы от публики.
 • Человек может принадлежать одновременно к различным видам публики, но только к одной толпе.
 • Большая нетерпимость толпы, чем публики, к мнениям и суждением, противоречащим ее мнению. Замена толпы публикой сопровождается повышением терпимости и даже ростом скептицизма.
 • Публика может быть определена как потенциальная толпа, так как сильно возбужденная публика может стать фанатической толпой. Итак, возникают две противоположности на континууме естественных общностей — от агрессивной, фанатичной толпы до терпимой публики.
 • Всякая толпа подчиняется вождю, публика же не подчиняется, она вдохновляется публицистом, журналистом, писателем. На публике гораздо ярче отражается отпечаток ее создателя. В толпе же вождь несет на себе отпечаток толпы своих приверженцев.
 • Толпа менее однородна, чем публика. Толпа всегда увеличивается благодаря случайным любопытным прохожим. Публика растет за счет целенаправленной рекламы.
 • Публика есть известный своеобразный род коммерческой клиентуры. Есть два вида клиентов: публика постоянная, прочная, и публика случайная, непостоянная.

По мнению Тарда, топла не имеет четкой идеи и ее легко управлять. Именно этой группой людей управлять легче всего, и проще склонить ее к выполнению определенных действий. Поэтому внешние коммуникации, направленные на толпу, легче воспринимаются и поддерживаются людьми.