31 Марта 2019

Акмеологія Геніальності

Опубликовал user-name В. Антонов

Народження геніїв - природна необхідність

Акмеологія Геніальності

 

                                    «Майже у кожному Генії є щось від Ідіота.

                                               Але це не означає, що кожний Ідіот - це Геній.

                                               Геніїв - одиниці, Ідіотів - мілліони» (Г.П.Климов)

29 Марта 2019

Фінансування ЗМІ- експертиза та адекватність новин

Опубликовал user-name В. Антонов

Фінансування ЗМІ та сьогоденні реалії

 

Можливі джерела фінансування ЗМІ знаходяться навколо нас - Вас.

Меценати, Спонсори,  Інвестори - самі шукають креативних журналістів і дивуються, куди вони позникали.

            Інноваційні варіанти пошуку, а головне знаходження джерел фінансування полягають у:

  1. участь журналістів у інвестиційних національних конкурсах проектів (наприклад, Sikorsky Challenge і або Vernadsky Challenge тощо);
  2. креативна декларація пошуку через акме- педагогів національних Університетів України (ми можемо прийняти участь у цьому на безоплатній, але епістемологічній основі);
  3. розміщення Ваших Smart - проектів на персональних Сайтах акме- вчених, акме-дослідників, акме- аналітиків тощо;
  4. залучення до розгляду Ваших пропозицій, з метою фінансування, Української Академії Акмеології для розробки комп’ютерної акмеологічної інформаційної систему моніторингу пропозицій інвесторів, які шукають креативних журналістів.
  5. Інші варіанти джерел запропоную при Вашій зацікавленості у розкритті цієї проблеми. Можливо - підготувати сумісну публікацію на цю Тему!!!

 

            Сама тема, як знаходити теми для публікацій актуальна і креативна!!

Але вона «вирішується»  гармонійно на основі  авторської (В.Антонов) креативно - інноваційної акмеологічної методики, що «побудована» на таких Китах Інтел-  Акме- Журналістики:

  • креативна медитація;
  • когнітологічна релаксація;
  • синергетична рефлексія;
  • праксеологічне Хоббі.

           

            За рахунок цього підходу  (методики - технології) знайти тему і/або героїв для публікації можливо навіть на «Безлюдному острові», або у «Безповітряному просторі»,  а не тільки у маленькому місті, селі, чи на «колгоспному полі». Тому, що суб’єктивні «акме - вікна» Журналіста - роблять сприйняття реальної  дійсності ширше, глибше і навіть «вище»!!

29 Марта 2019

Человеческий капитал и борьба за него- Особливості побудови HR-бренду

Опубликовал user-name В. Антонов

Мудрагельні люди та їх значення

Человеческий капитал и борьба за него- Особливості побудови HR-бренду.

 

Загально відомо, що

«HR, Hr або hr: Human resources — людські ресурси; Human rights — права людини.

HR-бренд - это индивидуальный образ, который характеризует компанию в сфере работы с персоналом. Имидж компании как работодателя, созданный из положительных отзывов и впечатлений настоящих и бывших сотрудников.

29 Марта 2019

Эскизы нового iPhone появились в СМИ

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech
Портал Slashleaks опубликовал первые эскизы нового iPhone XI. 
"Согласно изображению, новый iPhone будет обладать тройным модулем для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой. Сам гаджет будет аналогичной с предыдущими моделями формы со скругленными краями", - сообщается на портале.
По мнению экспертов, новый смартфон будет обладать тройной камерой, кольцевой вспышкой и функцией горизонтального выравнивания. 
Официальная дата презентации нового смартфона пока не обозначена...
28 Марта 2019

Особистість PR- фахівця

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційно-креативна Особистість PR- фахівця

Особистість PR- фахівця у запитаннях.


  1. 1. Чи кожний може бути PR- фахівцем?

Відповідь.

Будь яка людина може бути «просто» - PR-специалистом, тобто «открытым для общения, но в тоже время настойчивым, креативным, стрессоусточивым»! Все залежить від його сили Волі, типу характеру, типу темпераменту, психіки, соціотипу та  налаштуванню на самоосвіту, само наполегливість, самовдосконалення, самовиховання та само визначеність.

Але бути Smart - PR-специалистом?, тобто інноваційним креативним (прогресивно-перспективно-розумно емпатійним та інтуїтивно-розвинутим) фахівцем – не кожному природою дано за його генетичними успадкованими, освітніми, статусними, іміджевими та виховними можливостями, навіть при дуже великому бажанні! Досвід, зазвичай, грає велику роль у «становленні» (створенні) та розвитку Smart - PR-специалиста, але при наявності у нього відповідної карми, генетики, нейро- біологічних задатків до цієї спеціальності.

28 Марта 2019

Личность пиар специалиста - Особистість Піар - спеціаліста

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні технології в піар

ОСОБИСТІСТЬ ПІАР СПЕЦІАЛІСТА                                             

           «В Мире существует единственная непознаваемая тайна, и эта тайна - человек»

                 

            Тема чрезвычайно актуальна, потому что, человек, и в частности пиар - специалист, сверхсложное индивидуальное интегральное существо биологично-медицинского, психолого-генетического, социально-етносного и гендерно-сексуального типа. Не существует «юнисекс» людей, каждый человек уникален по своим более чем 4500 параметрам. Академик Казначев В.П. писал: «Все знания накопленные человечеством о неживой природе составляют - 95%, о живой природе - 4%, о человеке - 1%». Казначеев В.П. также заявлял, что «… наука о человеке, как о космическом явлении, стремящаяся познать вселенную, но не знающего самого себя» . Древние заявляли: «Познай самого себя  и ты познаешь весь мир» (Сократ); «Нет ничего более сложного, чем познание самого себя», «Вселенная находится внутри человека» (Фалес из Милета). «Мы знаем много, но наше не знание - море, а знание - капля. Знание сделает нас счастливыми. Уничтожая сознательную жизнь, мы лишимся надежды на лучшее. Только знание может открыть нам глаза, правильно оценить вселенную и указать ее прошедшее и будущее. Вселенная и жизнь - одно и тоже».

28 Марта 2019

Штучний інтелект в сфері піару- питання і відповіді

Опубликовал user-name В. Антонов

Штучний інтелект в "дії"

Штучний інтелект в сфері піару- питання і відповіді.

 

 

«Тільки особистість може творити особистість, тільки характером можна утворити характер»

(К. Ушинський)

«… нам говорят «безумец» и фантаст.

       Но, выйдя из зависимости грустной,

       с годами мозг мыслителя искуссный

       Мыслителя искусственно создаст».

                                               (Гете. Фауст)

«Разум вполне материален, его можно создать техническими средствами.  

28 Марта 2019

Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ ЗАКЛАДІВ відповідно до ліцензії  з напряму спеціальності 073 «Менеджмент» за програмою  «Реальність неможливого: школа без проблем» Згідно зі ст. 50 ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII: «Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством». Міжрегіональна Академія управління персоналом на базі кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом організовує набір слухачів на курси підвищення кваліфікації за програмою «Реальність неможливого: школа без проблем».
28 Марта 2019

Поздравляем с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени доктора философии в области государственного управления

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП
Коллектив кафедры профессионального образования и управления учебным заведением МАУП поздравляет методиста кафедры Якименко Надежду Николаевну с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени доктора философии в области государственного управления.Научный руководитель - Чаплай Ирина Витальевна, заведующая кафедрой профессионального образования и управления учебным заведением, канд. н. гос.упр., доц.Желаем успешного воплощения всех творческих и научных замыслов, сил в профессиональном росте и в будущих научных поисках!Крепкого здоровья, удачи, вдохновения и поддержки от семьи и коллег!...
27 Марта 2019

Гармонійна акме- особистість журналіста

Опубликовал user-name В. Антонов
Акме-Журналіст.pdf  Гармонійна Акме- Особистість Журналіста
 В Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" започатковано майстер-клас на тему: «Гармонійна Акме- Особистість Журналіста». Майстер-клас (лекції, семінари) організовано під керівництвом  доктора наук, професора, акме- викладача, академіка - Антонова Валерія Миколайовича.
 Досліджується проблема, що журналіст, це мозок, душа і дух нації; це «арій» душі і духу,  що справжній журналіст формується через - Самоосвіту та самовдосконалення, що  повинні завжди супроводжувати гарного журналіста. Наголошується, що:

Журналіст грамотно володіє мовою та має відчуття стилю, широкий кругозір та ерудованість.
Журналіст володіє знаннями з 270 наук про людину (Людинологія- людинознавство), що допомагають йому налагоджувати контакти з різними людьми.
Журналіст володіє іноземними мовами, що значно розширює сферу його можливо...
27 Марта 2019

Акмеологія мудрагельності журналіста

Опубликовал user-name В. Антонов

Журналіст це мозок націїАнтонов Журналистика.pdf

«Геніальні люди - формулюють проблему,           «Вік - живи - вік навчайся тому,

Талановиті - її досліджують,                               Як потрібно жити» (Луцій Анней Сенека)

Обдаровані - її вирішують,                                   «Життя - коротке, шлях мистецтва - довгий,  

 Непересічні - її реалізують.                                   Зручний випадок - скороминущий,

 Всі інші - її використовують».                             Досвід - оманливий, міркування - важкі»

27 Марта 2019

Бенчмаркинг: ориентируемся на эталоны в PR

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

Бенчмаркинг (benchmarking) - PR-технология, которая ориентирована на эталоны в отрасли.

Одно из самых распространенных определений бенчмаркинга предложено Сэмом Букхартом: 

Бенчмаркинг - стандарт совершенства или достижений, по сравнению с которым оцениваются соответствующие показатели.

На сегодняшний день в практике PR выделяют несколько видов бенчмаркинга.

Конкурентный бенчмаркинг - анализ успешности ведения бизнеса в компаниях-конкурентах на основе информации, которую они сами распространяют, а также информации от клиентов и компаний-подрядчиков. Для того чтобы определить основных конкурентов необходимо проанализировать информацию СМИ на предмет упоминаний о деятельности тех или иных компаний.

Функциональный бенчмаркинг предполагает сравнение отдельных функций и этапов бизнес-процессов. Речь может идти, например, о порядке проведения пресс-конференции, видах и технологий исследований в PR, порядке взаимодействия с клиентами или подрядчиками в PR-агентствах, порядке взаимодействия с PR-агентствами со стороны служб по связям с общественностью  компаний.

27 Марта 2019

26 марта 2019 года руководство кафедры профессионального образования и управления учебным заведением МАУП приняло участие в международном научном мероприятии Crossref LIVE Kyiv

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП

26 марта 2019 года руководство кафедры профессионального образования и управления учебным заведением МАУП приняло участие в международном научном мероприятии Crossref LIVE Kyiv, которое прошло в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» на базе Научно-технической библиотеки им. Г. И. Сикорского.

Организаторы мероприятия: Министерство образования и науки Украины, Всемирная ассоциация издательской цитируемости, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Издательская служба УРАН.

Докладчиками коммуникативного собрания были ученые, редакторы научных изданий, представители университетских издательств и библиотек, управленцы и администраторы широкого профиля, аспиранты, студенты, представители общественности.

Цель мероприятия - обсуждение лучших международных практик по издательству научных журналов.

27 Марта 2019

Украинский школьник изобрел бумагу из опавших листьев

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Житель села Сокирница Хустского района Закарпатской области Валентин Фречка взял золотую медаль на международном конкурсе Genius Olympiad в США. Он разработал новую технологию изготовления бумаги. Школьник придумал, как делать ее из опавших листьев.

«Мы научной деятельностью занимаемся с Валентином с седьмого класса, с 10-го мы начали усложнять темы, и уже на всеукраинский уровень он вышел с работой „Влияние электромагнитного излучения мобильного телефона на человека и биосферу. Это была первая победа, которая и вдохновила моего ученика. Он долго искал свою тему», — рассказала научный руководитель Валентина, школьный учитель экологии и химии Ольга Сабадош.

27 Марта 2019

Физик из России раскрыл секрет работы почти "комнатных" сверхпроводников

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Известный российский физик-теоретик Виктор Лахно нашел объяснение тому, почему некоторые недавно открытые высокотемпературные сверхпроводники сохраняют свои свойства при почти "комнатных" температурах. Его выкладки были опубликованы в журнале Physica C: Superconductivity and its applications.
Как объясняет ученый, за последние годы его коллеги-экспериментаторы открыли или создали несколько видов сверхпроводников, способных работать при очень высоких температурах. Сейчас она достигает всего минус 70 градусов Цельсия при нормальном давлении, и минус 13 градусов – при очень сильном сжатии материала. Это дает надежду на создание первых реальных "комнатных" сверхпроводящих материалов.
Их появление потребовало нового объяснения того, как таким структурам удается проводить ток без видимых потерь — сам факт того, что они существуют, никак не укладывается в рамки первой теории сверхпроводимости, сформулированной еще в конце 1950 годов.

Необычные свойства новых сверхпроводников, как пишет Лахно, могут объясняться тем, что они представляют собой изнутри не трехмерный, а своеобразный двумерный или даже одномерный материал. Он состоит из особых квазичастиц-поляронов, возникающих внутри него в результате движения электронов, и при этом он ведет себя как так называемый "конденсат Бозе-Эйнштейна".