7 Апреля 2019

Майстер - клас з проблеми формування особистості Журналіста

Опубликовал user-name В. Антонов

Майстер - клас  в Українській Академії Акмеології з проблем: формування особистості Журналіста

Майстер - клас  з проблеми формування особистості Журналіста

(Майстер - клас  в Українській Академії Акмеології з проблем: формування особистості Журналіста; емпатійних взаємовідносин журналіста та експерта; статево-гендерні особливості журналістики).

 

         В Українській Академії Акмеології - започатковано  майстер-клас для журналістів  (керівник професор – Антонов В.М.) на тему: «Формування Особистості журналіста України».

Розглядаються питання:

  • Журналіст – мозок, душа та інтелект української нації;
  • Національна спільнота журналістів України;
  • Гено – нейро- психологічна домінанта журналіста;
  • Акме- національна співпраця журналістів – головний руший гармонізації суспільства;
  • Гендерно – статева і вікова компонента якості в роботі журналістів;
  • Самовдосконалення, само- освіта, само- виховання журналіста;
  • Емпатійність взаємовідносин журналіста та експерта;
  • Концепція «3 П + 3 С: порядність, патріотизм, професіоналізм; санологія, собріологія, соціологія» - в роботі журналіста.

         В Украинской Академии Акмеологии и в НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского» также проводятся научно-инновационные теоретико-практические исследования по формированию гармонической личности, в частности по формированию емпатийності взаимоотношений журналиста и експерта.

4 Апреля 2019

Центр - Акме- Гармонія людинознавства

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний Центр Акме- Гармонія

Центр «Акме-  Гармонія»

 

            В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» на факультеті ТЕФ (кафедра АПЕПС)  та Українській Академії Акмеології  створений Інтернет-Центр «Акме-  Гармонія», у якому здійснюється тестування і діагностика студентів з виявлення, розвитку та удосконалення природно- генетичних (потенційно - ресурсних) можливостей студентів.

            Розроблена біологічно - медична аналітично-експертна інформаційна система, яка досліджує індивідуальні характеристики - параметри особи (фізичні, духовні, інтелектуальні) та видає рекомендації відносно здібностей, обдарованності та професійної орієнтації студента у вигляді індивідуального біологічно-медичного генетичного «паспорта студента», де відображаються основні «здібності» студента і на основі якого формуються технології, алгоритми, методики, рекомендації тощо з метою самореалізації та самовдосконалення особистості.